STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Stowarzyszenie w Nowym Antoninie
 Stowarzyszenie w Firleju
 Stowarzyszenie w Woli Skromowskiej
 Program Integracji Społecznej (PPWOW)
 Edukacja
 Wolontariat
 Konkursy
 Regulamin
 Galeria
 Kontakt
 • Regulamin

  1.     Usługi Gminnego Centrum Informacji przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców Gminy Firlej, którzy poszukują pracy oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, w celu przygotowania ich do uczestnictwa w rynku pracy.

  2.     Siedziba GCI mieści się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy Kościelnej 4 i jest włączona w jej strukturę.

  3.     GCI czynne jest od poniedziałku do piątku

       w godz. 8ºº-20ºº oraz w soboty w godz. 8ºº-16ºº.

  4.     Dla osób bezrobotnych usługi GCI prowadzone są nieodpłatnie.

       

  5.     Klient, który zamierza korzystać z usług GCI winien posiadać i każdorazowo okazać dowód tożsamości, legitymację szkolną lub studencką.

  6.     Stanowiska komputerowe oraz pozostały sprzęt udostępniane są tylko w obecności pracownika i po uzyskaniu jego zgody.

  7.     Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie, nie jest dopuszczona samowolna zmiana stanowiska przez Klienta.

  8.     W GCI prowadzona jest ewidencja osób korzystających z zasobów Centrum.

  9.     Każdy klient GCI jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz informowania pracownika o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach.

  10. W przypadku potrzeby skorzystania z drukarki, skanera, faksu, stacji dysków – klient jest zobowiązany do ustalenia tych działań z pracownikiem GCI.

  11. W GCI zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych, sprzętowych, instalowania jakichkolwiek programów nie będących na wyposażeniu GCI.

  12. Pracownicy GCI mogą wyznaczyć ograniczenia czasowe dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego.

  13. Klienci mogą dokonywać wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z GCI.

  14. Za szkody wynikłe w przypadku nie zastosowania się do zasad objętych Regulaminem zostanie obciążona osoba, która szkody spowodowała.

  15. Klient zobowiązany jest do korzystania z zasobów sieci Internet w sposób zgodny z powszechnie przyjętymi zasadami ( technicznymi, społecznymi, moralnymi ).

  16. GCI nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich aktualność, naruszenie prawa.

  17. Klient w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich wobec autorów materiałów zamieszczonych w sieci.

  18. GCI nie ponosi odpowiedzialności za materiały pozostawione przez Klienta na twardym dysku komputera.

  19. Pracownik GCI może w sporadycznych przypadkach odmówić Klientowi możliwości skorzystania z zasobów ( np. w przypadku nietrzeźwości ).

  20. Na terenie GCI zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania wulgarnych słów, hałasowania, przeszkadzania innym Klientom.

  21. Zabrania się przeglądania stron szkodliwych społecznie – pornograficznych, erotycznych, nazistowskich, hakerskich, itd. Zabronione jest również ściąganie nielegalnych plików muzycznych i filmowych, gier i innych programów do których użytkownik nie nabył praw. Zabronione jest również ściąganie plików , które w swoim działaniu mają za cel łamanie zabezpieczeń legalnego oprogramowania.

  22. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu Regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI przez osobę, która się tego dopuści.