STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Stowarzyszenie w Nowym Antoninie
 Stowarzyszenie w Firleju
 Stowarzyszenie w Woli Skromowskiej
 Program Integracji Społecznej (PPWOW)
 Edukacja
 Wolontariat
 Konkursy
 Regulamin
 Galeria
 Kontakt
 • Stowarzyszenie w Firleju


  Konferencja inaugurująca projekt


  ,,Wyjść przed nawias. Oddolna inicjatywa Kobiet z Gminy Firlej”.

  W dniu 10 sierpnia 2011r. w GminnejBibliotece Publicznej w Firleju odbyła się konferencja inaugurująca projekt ,,Wyjść przed nawias. Oddolna inicjatywa Kobiet z Gminy Firlej” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i

  Rozwoju Gminy Firlej w partnerstwie z firmą Viamed s.c. Pracownia Rozwoju  Osobistego SELF, Joanna Mirowska – Wieczorek, Jerzy Wieczorek.


  Konferencję otworzyły koordynator projektu Maria Dudek oraz koordynator lokalny Maria Stawinoga. W spotkaniu udział  wzięły uczestniczki projektu – 15 kobiet z terenu Gminy Firlej, Marta Skowrońska – specjalista ds. rekrutacji, Adela Dziedzic – pracownik biura projektu. Swoją obecnością organizatorów zaszczycili Zastępca Wójta Gminy Firlej Dariusz Firczuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Firlej AdamToboła.


  Projekt jest realizowany na terenie Gminy Firlej w terminie od 01 czerwca do 30 listopada 2011r. Celem Projektu jest wzmocnienie aktywności i integracji 15 bezrobotnych i nieaktywnie zawodowo

  kobiet, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, w gminie Firlej, w wieku 15 -

  64 lat. Zakładany cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń:


  ·       szkolenie w zakresie kompetencji społecznych i budowania poczucia własnej wartości;


  ·       „Tak się czuję jak wyglądam”- szkolenia z wizażu i autoprezentacji;


  ·       trening rozwoju twórczego myślenia;


  ·     aktywizacja zawodowa z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

  Projekt  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


  Priorytet VII – Promocja integracji społecznej


  Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


  współfinansowany przez Unię Europejską


  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego